Türkiye'deki Yerli Koyun Irklarında BMP-15, BMPR-IB ve GDF-9 Genlerindeki Mutasyonların Belirlenmesi
Determination of BMP-15, BMPR-1B and GDF-9 Gene Mutations of the Indigenous Sheep Breeds in Turkey

Feraye ESEN GÜRSEL, Iraz AKIŞ, Hanefi DURAK, Ahmet MENGİ, Kemal ÖZTABAK
2009 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
doi:10.9775/kvfd.2011.4256 fatcat:yrxc2x5awvfmrgri6hwonaoxoq