Tahap Aktiviti Fizikal Pendidikan Jasmani dalam Kelas dan Status BMI (Body Mass Index) dalam kalangan Murid

Hui Jia Lim, Denise Koh
2022 Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities  
Penularan COVID-19, Pembelajaran dan Pengajaran di rumah (PdPr) dan penguatkuasaan Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat telah menyebabkan perubahan corak kehidupan dan pembelajaran dalam kalangan murid. Kajian ini telah mengkaji tahap aktiviti fizikal Pendidikan Jasmani dalam kelas dan status BMI dalam kalangan murid. Kajian ini membawa kepentingan kepada pihak sekolah, guru dan murid tentang cara untuk menjalankan waktu Pendidikan Jasmani dalam keadaan yang penuh dengan kekangan.
more » ... n ini dijalankan sebanyak 6 minggu dengan menggunakan pedometer untuk mengukur tahap aktiviti fizikal murid sepanjang 12 perjumpaan. Tinggi badan dan berat badan turut diukur sebelum intervensi dan selepas intervensi untuk mendapat perubahan pada status BMI murid. Dapatan kajian ini telah menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara status BMI dalam kalangan murid sebelum dan selepas intervensi.. Kajian ini memberi implikasi kepada masyarakat, ibu bapa dan guru supaya menitikberatkan penglibatan aktiviti fizikal dalam kalangan murid supaya anak-anak mempunyai status BMI yang ideal.
doi:10.47405/mjssh.v7i5.1504 fatcat:u4of6drqkvh4vltgjawv5hviea