Hrvatsko-srpski odnosi na stranicama Crvene Hrvatske

Robert Bacalja
2017 Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru  
Sveučilište u Zadru Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Zadar, Hrvatska UDK: 329(054)"1891/1914" DOI: http://doi.org/10.21857/ygjwrcjo5y Prethodno priopćenje Prihvaćeno: 23. veljače 2017. U radu se obrađuju politički prilozi objavljeni u dubrovačkom pravaškom listu Crvena Hrvatska (1891. -1914.). Autori polaze od pretpostavke kako je specifična društvenopolitička situacija koja se odigravala u Dubrovniku krajem 19. stoljeća idealno polazište u analizi hrvatsko-srpskih odnosa koje su
more » ... dnosa koje su uvjetno razdijelili u dvije ključne faze. Prva bi predstavljala razdoblje od pokretanja lista 1891. do pobjede na općinskim izborima u Dubrovniku 1899. godine. Drugo (novo) razdoblje hrvatsko-srpskih odnosa označava početak 20. stoljeća, konkretnije godina 1903., što su povezali s dolaskom Milana Marjanovića za glavnog urednika lista, ali i novom političkom platformom. Nova predodžba Srba na stranicama lista isticana je kao nužna potreba hrvatske strane čiji vrhunac predstavlja 1905. godina, kad je osnovana Hrvatsko-srpska koalicija. Tada se politički razmišlja (piše) o Hrvatima i Srbima u širem slavenskom/južnoslavenskom kontekstu što će kulminirati "mitskom slikom Srbije" 1913. i 1914. godine na stranicama lista. Ključne riječi: Crvena Hrvatska, Frano Supilo, Dubrovnik, ideologija jugoslavenstva, hrvatski identitet. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (59/2017)
doi:10.21857/ygjwrcjo5y fatcat:yd245t5jwzgdjnxhtk6r46l27a