Dom Prosper Guéranger – opat z Solesmes. Inspirator współczesnej odnowy liturgicznej

Stefan Koperek
1976 Ruch Biblijny i Liturgiczny  
Młodzi nasi uczniowie będą bez wątpienia uczyli o ważności spraw duchowości liturgicznej. W Niemczech Zach, kilku naszych profeso rów razem z licznymi kolegami współpracującymi przygotowuje nowy podręcznik liturgiki dla słuchaczy, gdzie problemy naszej wiedzy w ten sposób będą rozważane, w jaki to przedstawiłem. Redakcję obejmie P. Bernard Mayer, SJ. Ufamy, że podręcznik ukaże się w ciągu dwu lat. Chętnie przyjmiemy w obecnym stanie przygotowa nia wasze sugestie, gdyż prawdopodobnie nasz
more » ... nik zostanie przetłumaczony na inne języki. Kończąc wyrażam życzenie, by po tej naszej przyjacielskiej roz mowie nasza współpracamimo trudności językowychnie stała się czymś pustym. Wszyscy uczymy -ja już przez trzydzieści latjednakże źle uczymy, jeśli wciąż sami się nie uczymy, wsłuchując się w głos serca drugich ludzi.
doi:10.21906/rbl.3364 fatcat:kiwtrxtjxvcdllwgo24uwnbsg4