Numerical Calculation of Overpressure and Underpressure of Reservoir Z2

Richard Klučka, Luboš Pečenka, Jana Przeczková, Karel Frydrýšek
2013 Transactions of the VSB : Technical University of Ostrava  
Reservoir of oil-based liquid stored in iron-concrete foundation is solved using the finite element method. Foundation stiffness is in the calculation included variantly. Load cases are based on operating conditions. Abstrakt Zásobník kapaliny na bázi oleje uložený na železo-betonovém podloží řešený pomocí metody konečných prvků. Tuhost podloží je do výpočtu zahrnuta variantně. Zatěžovací stavy vycházejí z provozních podmínek.
doi:10.22223/tr.2013-2/1961 fatcat:yuf5vtykbreatat7btiri6ntem