Baudrillard's concept of simulation in the era of mass culture
Bodrijarov koncept simulacije u eri masovne kulture

Srđan Slović
2019 Bastina  
Апстракт: Жан Бодријар, велики теоретичар културе и медија, сматра се једним од пионира постмодерног правца у друштвеним наукама. Открио је да масовни медији креирају тражњу и овладавају предметима и, на крају, од савременог друштва стварају моћно потрошачко друштво. Медији су из темеља пољуљали постмодерну културу дајући нови правац реалости. У постмодерном друштву се однос између симулакрума и оног стварног подвргао темељној промени. Концепт истинске копије је нестао, док стварност чине
more » ... тварност чине модели и симулакрум. У постмодерим медијима и потрошачком друштву, све је постало представа, знак, спектакл, трансестетско, трансполитичко и транссексуално. У овом раду ће се вршити истраживање Бодријаровог разматрања следећа три концепта: а) постмодерно друштво је друштво комуникације успостављено путем масовних медија; б) постмодерно друштво је потрошачко друштво и в) култура постмодерног друштва је базирана на симулацији или симулакруму или хиперреалности. Под великим утицајем Сосура, Диркејма и Фројда, Бодријар је почео као Марксов социолог, да би касније анализирао Марксову теорију капиталистичке производње и експлоатације са становишта структуралистичко-функционалистичке теорије производње и циркулације знакова. Кључне речи: промена, симулација, симулакрум, хиперреалност, Маркс, Диркејм, потрошачко друштво, знакови, оригинал. Суштина Бодријарове филозофије постмодернизма заснива се на концепту симулације и хиперреалности. Ови термини се односе на превагу виртуелног у ери изузетног дејства масовне културе. Бодријар је сигуран да живимо у ери симулације оног правог. Људи су изгубили способност да адекватно разумеју стварност. Чини се да је стварност унапред припремљена и хиперреална, јер симулација у потпуности замењује оригинал.
doi:10.5937/bastina1949167s fatcat:sevthl5dfreujnscpfgc4nhsqa