Development of preschool inclusive education in Ukraine: fundamental basements

N. O. Matveieva, M. V. Matishak
2021 Pedagogical sciences: reality and perspectives  
Матвеєва Н. О., Матішак М. В. РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ЗАСАДНИЧІ ПІДВАЛИНИ У статті наголошено на потребі розвитку інклюзивної освіти як моделі соціального устрою; проаналізовано нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти в Україні; акцентовано увагу на наукових дослідженнях. Встановлено зміст та напрями реалізації інклюзивного навчання в дошкільній галузі, виокремлено системно-комплексний, особистісно орієнтований та компетентнісний підходи до навчання та
more » ... ння дітей дошкільного віку з порушеннями розвитку; виокремлено основні завдання на сучасному етапі. Звернено увагу на пріоритетні напрями, ідеї інклюзивної освіти; розкрито статистичні дані щодо реалізації державної політики України на шляху її розвитку. Актуалізовано функціонально-змістові характеристики професійної діяльності вихователя закладу дошкільної освіти щодо здійснення інклюзивного навчання та виховання дошкільників; основні її напрями; визначено вимоги щодо адаптації та модифікації навчально-виховного процесу закладу дошкільної освіти до індивідуальних можливостей, потреб, здібностей дошкільників, які мають порушення розвитку. Встановлено, що організаторські та педагогічні здібності педагога, його вміння та навички реалізації поставлених завдань на практиці, сформована інклюзивна компетентність дозволяють організувати безперешкодне освітнє середовище, у якому успішно розвиватимуться всі без винятку вихованці. Наголошено на особливостях розвитку дітей дошкільного віку, специфіці здійснення виховного впливу, спрямованості педагогічної дії. Звернено увагу на потребу підвищення професійного рівня педагогів-практиків щодо реалізації поставлених завдань. Встановлено засадничі принципи інклюзивної освіти, форми роботи з дітьми дошкільного віку з різними нозологіями; розкрито найбільш ефективні інклюзивні практики в закладах дошкільної освіти.
doi:10.31392/npu-nc.series5.2021.84.1.25 fatcat:4wenna3jqzdjdolcgbv2vcyncu