SİNOP YARIMADASI KIYILARI (GÜNEY KARADENİZ, TÜRKİYE) MAKROALG TOPLULUKLARININDAKİ ZAMANSAL DEĞİŞİMLER

ALİ KARAÇUHA, Gökhan YILDIZ, Melek ERSOY KARAÇUHA
2018 Sinop Üniversitesi fen bilimleri dergisi  
Öz Bu çalışmada, Karadeniz'in Sinop Yarımadası çevresindeki mevcut denizel makroalg türlerinin dağılımı ve biyokütlesindeki mevsimsel değişimler incelenmiştir. Örneklemeler Eylül 2013 -Temmuz 2014 tarihleri arasında, Sinop yarımadasında seçilen 2-5 m derinliğindeki dokuz farklı istasyondan mevsimsel olarak yapıldı. Alg örnekleri tüple dalış yapılarak metal bir çerçeve (20x20cm) ile üç tekerrürlü olarak elle toplanmıştır. Araştırma sonucunda, 6'sı Chlorophyta, 6'sı Ochrophyta ve 18'i Rhodophyta
more » ... lmak üzere toplam 30 takson tespit edilmiştir. İstasyonlar genelinde tespit edilen en baskın türler Cystoseira crinita (%53) ve Cystoseira barbata (%37) olup bunu Vertebrata fucoides ve Ceramium türleri izlediği tespit edilmiştir. İstasyonlar genelinde ortalama en yüksek biyokütle değeri 8861.9 gm -2 (yaş ağırlık) ile Taşocağı istasyonunda, en düşük değer ise Ayı İni Koyu (4006.8 gm -2 ) istasyonundan elde edilmiştir. Örnekleme boyunca tespit edilen biyokütle değerinin 2150.6 gm -2 (Karakum istasyonu, yaz mevsimi) ile 10947.2 gm -2 (Taşocağı istasyon, ilkbahar) arasında değişim gösterdiği saptanmıştır. Bu çalışma ile Karadeniz'in Sinop Yarımadası kıyılarındaki makroalg türleri ve biyokütlelerindeki mevsimsel değişikliklere değinerek dinamikler bilgisine katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. Abstract The distribution of marine macroalgae species in the vicinity of the Sinop Peninsula of the Black Sea and the seasonal variations in its biomass have been examined. From September 2013 to July 2014, the samples were seasonally selected from nine different stations at depths of 2-5 m chosen on the Sinop Peninsula coast. Algal samples were collected diving through with a metal frame (20x20cm) with three replicates. As a result of this study, a total of 30 taxa were identified, comprising 6 Chlorophyta, 6 Ochrophyta and 18 Rhodophyta. The dominant species in all stations were Cystoseira crinita (%53) and Cystoseira barbata (%37), represented by the Vertebrata fucoides and Ceramium species. The mean highest biomass value (8861.9 gm -2 (wet weight) was obtained from Taşocağı station and the lowest from Ayı İni Bay (4006.8 gm -2 ) station. The biomass ranged from 2150.6 gm -2 (Karakum, in summer) to 10947.2 gm -2 (Taşocağı station in spring) during the sampling period. Within this study tried to contribute to
doi:10.33484/sinopfbd.403065 fatcat:chxefmhkjvd7fi46kfcsloiqli