Investigation of the Helmithological Risk in Inffluent and Effluent of Elazığ Municipal Wastewater Treatment Plant

Erdal ÖBEK, Yusuf YAKUPOĞULLARI, Mustafa TEPE, Zülal AŞÇI TORAMAN
2007 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering  
Özet: Atık su arıtımının hedeflerinden biri de mikrobiyal patojenlerin çevre ve halk sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasıdır. Bu çalışmada, Elazığ Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi giriş ve çıkış sularında çevre ve halk sağlığını tehdit eden helmint yumurtalarının bir yıllık süre ile aylık olarak incelenmesi ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. İnceleme örneklerinde bir tür Trematod (Dicrocoelium spp), bir tür Cestod (Taenia spp.) ve üç tür Nematod'a (Trichuris spp.,
more » ... xocara spp. ve Ascaris spp.) ait yumurta saptanmıştır. Helmint yumurtalarının özellikle yaz aylarda giriş sularında daha fazla bulunduğu izlenmiştir. Tesis çıkış sularında helmint yumurtalarının azaldığı görülmüşse de, atılan helmint yumurta düzeyinin olması gereken standartlardan fazla olduğu saptanmıştır. Tesisisin, helmint yumurtalarını etkin olarak elimine edebilecek dezenfeksiyon sistemlerine ihtiyacı olduğu düşünülmüştür. Abstract: One of the major goals of the wastewater treatment is elimination of the microbial pathogens before they become harmful for the environmental and public health. This study was done to monthly determine the parasite helminth egg types and concentrations for one year period, those threat the environment and public health in influents and effluents of the treatment sludge of Elazığ City Municipal Wastewater Treatment Plant. Eggs from one genus trematod (Dicrocoelium spp), from one genus cestod (Taenia spp.) and from three genus nematode (Trichuris spp., Toxocara spp. and Ascaris spp.) were determined in the investigated samples. An elevation of the eggs was observed in the influents particularly in the summer season. Although, there was a decrease in the effluents, the excreted level of the helminth eggs was suggested as higher than it must be. The plant was thought to require disinfection systems which effectively eliminate the helminth eggs.
doi:10.17482/uujfe.11065 doaj:83494b0f09de4faca5994a2bb3b576d4 fatcat:2pavhasnszgkff3ajyhefal2fy