Національна й релігійна самоідентифікація українських греко-католиків у Польщі

O. Volynets
2002 Ukrainian Religious Studies  
Поява на політичній арені світу у XVI ст. нової держави – Речі Посполитої – справила істотний вплив на розвиток українського цивілізаційного процесу.На непольські провінції королівства з усією силою спрямувались польська колонізація, політичні та національно-релігійні впливи. Українська шляхта, злита з масою польського шляхетства, ще жила під польським правом, досить легко піддавалась колонізації. Особливо швидкими темпами цей процес поширювався на Холмщині та Підляшші. Великий вплив на нього
more » ... ий вплив на нього справила дрібна польська шляхта з Мазовії та Малої Польщі, що оселилась на українських землях до підписання Люблінської унії Україна, об"єднана з Польщею та Литвою, поступово втрачає свої старовинні звичаї та права. Унія знищила рештки українських державних традицій, що мали форму автономії у Великому князівстві Литовському. Українці змушені були адаптуватися до нових суспільно-політичних умов, в яких вони опинилися. Національно-політичне життя більш не пов"язує з державою, а починає творити нові організаційні форми. Національна організація, в момент загрози повного національного знищення, значною мірою набирає оборонного характеру.
doi:10.32420/2002.22.1338 fatcat:dlwj3ojutfhhno744aqgnhpvu4