I107 事業場定期健康診断結果に与える深夜勤務とそれに伴う睡眠不足の影響

服部 真, 横矢 喜代恵
2002 SANGYO EISEIGAKU ZASSHI  
doi:10.1539/sangyoeisei.kj00003947779 fatcat:quyl32kgrzdkvkrvblvflwidoi