Τεχνολογία συστημάτων ψύξης με προσρόφηση [article]

Vasilis Tassis, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens
2018
Διπλωματική εργασία Τάσσης Βασίλειος Τεχνολογία συστημάτων ψύξης με προσρόφηση (adsorption refrigeration technology) 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Διπλωματική εργασία Τάσσης Βασίλειος Τεχνολογία συστημάτων ψύξης με προσρόφηση (adsorption refrigeration technology) 6 Διπλωματική εργασία Τάσσης Βασίλειος Τεχνολογία συστημάτων ψύξης με προσρόφηση (adsorption refrigeration technology) 7 Διπλωματική εργασία Τάσσης Βασίλειος Τεχνολογία συστημάτων ψύξης με προσρόφηση (adsorption refrigeration technology) 8
more » ... εργασία Τάσσης Βασίλειος Τεχνολογία συστημάτων ψύξης με προσρόφηση (adsorption refrigeration technology) 9 Διπλωματική εργασία Τάσσης Βασίλειος Τεχνολογία συστημάτων ψύξης με προσρόφηση (adsorption refrigeration technology) 13 Διπλωματική εργασία Τάσσης Βασίλειος Τεχνολογία συστημάτων ψύξης με προσρόφηση (adsorption refrigeration technology)
doi:10.26240/heal.ntua.14794 fatcat:epnw6pv3qvfvpbugkywb4wagpu