Podstawowe zagadnienia instytucji kary śmierci w świetle prawa i praktyki wymiaru sprawiedliwości w dziejach Rosji

Katarzyna Laskowska
2009 Miscellanea Historico-Iuridica  
doi:10.15290/mhi.2009.07.03 fatcat:bko6a2oyezevllpibk5f5cv2ly