Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky

Lenka Fojtíková, Eva Jančíková, Zuzana Lehmannová
unpublished
ALMANACH Redakcia/Editorial Office Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava, Výkonný redaktor/Managig Editor Eva VLKOVÁ Jazyková redakcia/ Language editing bez korektúry/no language editing Vydavateľ/Publisher Vydavateľstvo EKONÓM, Ekonomická univerzita v Bratislave © Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, 2016 IČO 00 399 957
fatcat:j4u6vatopfc4fnsc6mnm56byr4