Az értelmezős szerkezetek vizsgálata a magyar nyelvben [thesis]

Bernadett Szőke
Az értelmezős szerkezetek vizsgálata a magyar nyelvben doktori disszertáció Témavezető: Dr. Bartos Huba egyetemi docens Szeged 2015 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK A disszertáció elkészítése során nagyon sok támogatást kaptam mind szakmai, mind lelki téren. Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani a témavezetőmnek, Bartos Hubának, aki észrevételeivel, a dolgozathoz és a cikkekhez fűzött megjegyzéseivel segítette munkámat. Hálás vagyok azért is, hogy amikor úgy éreztem, holtpontra jutottam, mindig
more » ... lt onnan kilendítenie. Köszönöm a türelmét, az évek során nyújtott bátorítást és a humorral fűszerezett konzultációkat, amelyek oldották a bennem rejlő feszültséget. Ezúton fejezem ki őszinte hálámat a disszertáció előopponenseinek, Dékány Évának és Szécsényi Krisztának, akik értékes tartalmi és formai észrevételekkel, tanácsokkal és szakirodalmi javaslattal járultak hozzá a dolgozat végső változatának elkészítéséhez. Külön köszönet illeti Kenesei Istvánt, a szintaxis-kutatószeminárium vezetőjét és a csoport tagjait megjegyzéseikért, kérdéseikért, melyek sokat segítettek a kutatás során. Továbbá nagyon hálás vagyok azért a támogatásért, amelyet Kenesei Istvántól mint a Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetőjétől és Németh T. Enikőtől, az Elméleti Nyelvészet Program vezetőjétől kaptam. Szeretném kifejezni köszönetemet csoporttársamnak, Tóth Csillának, akitől nagyon sok bátorító szót kaptam az évek során. Végül, de nem utolsósorban nagyon hálás vagyok a családomnak, legfőképpen édesanyámnak, a páromnak, valamint a barátaimnak a támogatásuk és a türelmük miatt. Jelen kutatás elvégzését az "Átfogó magyar nyelvtan" című, NK 100804 azonosítószámú OTKA projekt támogatta.
doi:10.14232/phd.2766 fatcat:6xxwpoltjnfzldqebxcwvplkfm