Besovede Qvindfolks Børn som døde findis: Relasjonelt og sosialt utgangspunkt for barnedrapstiltalte i Hordaland 1642–1799

Siri Elisabeth Bernssen
2018 Heimen  
doi:10.18261/issn.1894-3195-2018-01-05 fatcat:zf5bhmkyvngevbcdu3imfahjui