Migracje XXI wieku jako wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski oraz Unii Europejskiej

Aleksandra Skrabacz
2020 Forum Socjologiczne  
Artykuł zawiera rozważania na temat migracji i jej wpływu na bezpieczeństwo Polski oraz innych państw Unii Europejskiej. Autorka wskazuje zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki emigracji z Polski oraz imigracji, będącej wynikiem arabskiej wiosny ludów, do krajów europejskich i wpływ na poszczególne dziedziny bezpieczeństwa.
doi:10.19195/2083-7763.10.7 fatcat:zdhs76ltg5evdot2hs26tav4ga