Jeg vil have rigtig undervisning! Profiler af blendede learnere i efter- og videreuddannelsen

Monica Irene Krarup Olesen
2020 Læring og Medier  
Blended Learning er en fleksibel tilrettelæggelsesform, der integrerer forskellige former for asynkron interaktion, hvor de studerende tilegner sig det faglige indhold uafhængigt af fælles tid og rum. Fleksible læringsrum appellerer til voksne studerende i et efter- og videreuddannelsesforløb, hvor der ofte er en række individuelle behov at tage hensyn til som følge af den voksnes familie- og arbejdsliv. I denne artikel præsenteres og diskuteres resultaterne af en undersøgelse , der pågik i
more » ... r- og videreuddannelsen på University College Nordjylland i efteråret 2018, hvor 45 diplomstuderende deltog i afprøvning af et blended learning-læringsdesign. Formålet med undersøgelsen var at identificere, hvad der har betydning for voksne diplomstuderende, når de er tilmeldt et uddannelsesforløb tilrettelagt som blended learning. Undersøgelsen har identificeret fire forskellige profiler af blendede learnere i et efter- og videreuddannelsesforløb. De fire profiler afspejler en variation i forhold til deltagernes motivation for både læring og for blended learning. Derudover viser profilerne en stor variation i deltagernes læringstilgang samt de læringsforudsætninger og de læringserfaringer, de bringer med ind i mødet med et blended uddannelsesforløb. Undersøgelsens resultater danner udgangspunkt for videreudvikling af blended learning på diplomuddannelserne med læringsdesign, der sigter mod en højere grad af fleksibilitet og individualiserede læringsrum.
doi:10.7146/lom.v12i22.115672 fatcat:sdr72foqqbgwplzohwrknkx72q