ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL PECULIARITIES OF ANGELICA MEDICINAL UNDER CONDITIONS OF UKRAINIAN POLISSYA

M.M. Svitelskyi, O.V. Ishchuk, M.I. Feduchka, V.M. Oleksiyenko, N.B. Prut, V.V. Nyshchuk
2016 Scientific Bulletin of UNFU  
Національний лісотехнічний університет України Збірник науково-технічних праць 164 в цьому варіанті обліку, згідно з проведеним статистичним опрацюванням даних кореляційно-регресійного аналізу (див. табл.) встановлено найвищу точність апроксимації і кореляції. Також, порівняно із двома зазначеними вище варіантами обліку, визначено, що мінливість густоти підросту є найменшоюрозмах становить 13 тис. шт.⋅га -1 за трапляння близько 50 % (див. рис. 3). Основна помилка кореляційного відношення є
more » ... чною, що забезпечує потрібну точність на 95 %-му рівні ймовірності, а середня помилка апроксимації нижча від допустимого значення. Це дає підстави рекомендувати отриману регресійну модель для застосування у визначенні густоти соснового підросту за показником трапляння. У разі трапляння підросту понад 15 % на облікових майданчиках площею 0,25 м 2 природне поновлення можна вважати рівномірно розміщеним по площі і оцінювати як "успішне". Висновки. Використання показника трапляння для оцінювання рівномірності розміщення природного поновлення є ускладненим у зв'язку із тим, що під час обліку, залежно від густоти підросту, застосовують різні за площею облікові майданчики. Під час проведення обліку на майданчиках площею 4 м 2 рівномірно поширеним потрібно вважати підріст із показником трапляння понад 85 %, у разі застосування майданчиків площею 1 м 2 -більш як 40 %, площею 0,25 м 2 -понад 15 %. За таких значень трапляння дрібного підросту можна орієнтуватися на успішне лісовідновлення ділянок природним шляхом. Найбільш цінним у господарському аспекті є дрібний підріст, виявлення якого легше здійснювати на облікових майданчиках, менших за площею від зазначеної лісовпорядкуванням (4 м 2 ). Найбільш точним є облік на майданчиках розміром 0,5×0,5 м. За даними проведеного аналізу, під час обліку соснового підросту в умовах свіжого субору для визначення його густоти можна використовувати показник трапляння, застосовуючи статистично підтверджене рівняння регресії Y = 0,3101×Х 1,2043 . Література
doi:10.15421/40260825 fatcat:dwgtmw3ppjbgvek3vg6asjq7ga