Isı Transferinde Bilgisayar Destekli Simülasyon ve Ölçüm Belirsizliği Mefhumlarının Keşif Tabanlı Örnek Vaka Aracılığı ile Öğretilmesi

Mehmet Ekrem ÇAKMAK, Çağkan TAYLAN
2019 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering  
The present study was used to teach undergraduate students the concepts of computational simulation and measurement uncertainty via discovery based learning. The study included experimentaltheoretical-numerical examination of heat conduction along a cylindrical rod. Because it is a well-known fact that dealing with systems having complex theoretical background distracts students" attention, an easy to be comprehended experimental system had intentionally chosen to allow the students mainly
more » ... tudents mainly focus on the computational simulations and measurement uncertainty. Students were requested to compare the results obtained at each step and to figure out the possible causes of discrepancies among the results if there was any. The steps were repeated several times until the students satisfied with the results. Isı Transferinde Bilgisayar Destekli Simülasyon ve Ölçüm Belirsizliği Mefhumlarının Keşif Tabanlı Örnek Vaka Aracılığı ile Öğretilmesi Özet: Bu makalede lisans öğrencilerine bilgisayar destekli simülasyon ve ölçüm belirsizliği kavramlarını proje tabanlı öğrenme usulü ile öğretebilmek için kullanılan bir çalışma anlatılmıştır. Çalışma silindirik bir çubuk üzerindeki iletimsel ısı transferinin deneysel, teorik, numerik incelenmesini içermektedir. Öğrencilerin karmaşık teorik altyapıya sahip sistemlerle ilgilenmelerinin dikkatlerini dağıtacağı iyi bilinen bir gerçek olduğu için teorik altyapısı rahatlıkla anlaşılabilecek deneysel bir sistem kasıtlı olarak seçilmiştir ki bu sayede öğrencilerin dikkatlerinin bilgisayar destekli simülasyonlar ve ölçüm belirsizliği konuları üzerine yoğunlaşmaları hedeflenmiştir. Öğrencilerden her bir adımda elde ettikleri sonuçları bir diğeri ile karşılaştırmaları istenmiş ve varsa birbirleri arasındaki sapmaların muhtemel sebeplerini ortaya çıkarmaları beklenmiştir. Her bir adımın öğrenciler sonuçlardan tatmin oluncaya kadar tekrarlanması sağlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Kavramsal model, belirsizliğin yayılması, simülasyon tabanlı mühendislik
doi:10.17482/uumfd.446304 fatcat:t52h2judazbepijrng3v4q5v3a