De organisatieadviseur, professionele of zakelijke dienstverlening?

J. Strikwerda
2000 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Tussen alle professies neemt de organisatieadviseur de meest marginale plaats in. Dit geldt zowel de organisatie van deze beroepsgroep, als het criterium serving vital needs. Dit laatste wordt namelijk een belangrijk kenmerk geacht van het professionele beroep. De omzet en marges van deze professie zijn bepaald niet marginaal 1 . De kwaliteit van de bijdragen van de organisatieadviseur aan de ont-wikkeling van individuele bedrijven en instellingen, en daarmee aan maatschappelijke
more » ... neemt af. De oorzaak hiervan is dat de professie van organisatieadviseur geen duidelijke grens trekt tussen professionele- en zakelijke dienstverlening, maar cliënten doen dat ook niet. Dit weerspiegelt de algemene ontwikkeling in de samenleving van deïnstitutionalisering en daarmee het ontkoppelen van kennis van professies. Deze ontkoppeling is goed voor de efficiency van de toepassing van deze kennis en daarmee voor de economie. In het geval van de organisatieadviseur betekent deze ontkop-peling echter ook een verlies aan vernieuwing van kennis en aan integriteit in de toepassing van die kennis. Hierdoor verliest de economie een van de mechanismen die bestaande bedrijven helpen zich soepel aan te passen aan de veranderende econo-mie, met als gevolg verlies aan shareholder value en social capital.
doi:10.5117/mab.74.13778 fatcat:mxfgt7h5ejc2heckc67bssq6ly