Multidisciplinair zorgmodel in verzorgingshuizen

Marijke Boorsma, Dinnus Frijters, Dirk Knol, Miel Ribbe, Giel Nijpels, Hein van Hout
2012 Huisarts en Wetenschap  
160 55 (4) a p r il 2012 h u i s a rt s & w e t en s ch a p Wat is bekend? ▪ Steeds meer huisartsen maken zich zorgen over de kwaliteit van zorg in verzorgingshuizen. ▪ Toepassing van een multidisciplinair zorgmodel, zoals het chronischezorgmodel van Wagner en collega's, heeft bewezen positieve effecten op de gezondheid en kwaliteit van leven bij diabetespatiënten en patiënten die een CVA hebben doorgemaakt. Wat is nieuw? ▪ De kwaliteit van zorg in verzorgingshuizen kan verbeteren op basis van
more » ... en multidisciplinair zorgmodel. Afgeleid van het chronischezorgmodel van Wagner en collega's. ▪ Training en coaching van verzorgenden in het gebruik van een geriatrisch beoordelingsinstrument ingebed in multidisciplinair werken bleek een belangrijk ingrediënt voor verbetering van kwaliteit van zorg. VUmc, Instituut voor Gezondheidszorgonderzoek (EMGO +) , afdeling Huisartsgeneeskunde, Van der Boechorststraat 7, Amsterdam: M. Boorsma, arts-onderzoeker; H.P.J. van Hout, senior onderzoeker; D.H.M. Frijters, senior onderzoeker; prof.dr. G. Nijpels, hoogleraar huisartsgeneeskunde. Afdeling Epidemiologie en biostatistiek: D.L. Knol, senior onderzoeker. Afdeling Verpleeghuisgeneeskunde: prof.dr. M.E. Ribbe, emeritus hoogleraar verpleeghuisgeneeskunde • Correspondentie: m.boorsma@ vumc.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven. Dit artikel is een bewerkte vertaling van: Boorsma M, Frijters DHM, Knol DL, Ribbe ME, Nijpels G, Van Hout HPJ. Effects of multidisciplinary integrated care on quality of care in residential care facilities for elderly people: a cluster randomized trial. CMAJ 2011;183:E72432 • Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.
doi:10.1007/s12445-012-0076-9 fatcat:2aayvzqvmbgexekeizhiro22ry