A rhetorical text analysed by linguistic methodologies: selected remarks on the analysis of the historical utility prose
Metodologie językoznawcze a tekst retoryczny. Z doświadczeń analiz historycznej prozy użytkowej

Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
2012 Białostockie Archiwum Językowe  
doi:10.15290/baj.2012.12.14 fatcat:omixn7vkjrezfp3xt5ryfsavp4