Om bilismens utveckling och mening

Olle Hagman
2020
Fyra material ställs mot varandra: bilistens historia, bilismens historia, reklamens bilder av bilens funktion och betydelse samt huvudriktningen i bilarnas prestandamässiga utveckling under de senaste 30 åren. Ur materialen framträder två motsatta bilder. Bilister och historieskrivare målar upp en bild av en mognadsprocess med en ökad betoning av nytta, funktionalitet och rationalitet. Detta är en bild som stämmer med den gängse västerländska synen på utveckling, men den motsägs både av den
more » ... reklamen och av den som bilarnas tekniska utveckling målar upp, med en ökad betoning av icke nytto-relaterade funktioner. Författaren föreslår två alternativa tolkningsramar. För det första, att utvecklingen kan ses som en kompensation för den vardaglighet och tristess som präglar bilanvändningen. För det andra, att utvecklingen kan tolkas som ett sätt att upprätthålla och återupprätta bilens och bilismens manlighet i en tid när denna är hotad.
doi:10.5278/ojs.td.v3i1.3901 fatcat:zysghf3idzdqznfqdjrakl4tdy