Μελέτη και σχεδίαση πλοίου ειδικού τύπου [article]

Nikolaos Fournarakis, National Technological University Of Athens, National Technological University Of Athens
2016
Πίλαθαο 59 : Εζνβεκαηηθέο Κακπχιεο P/D RPM V (knots) T (kp) Q (Kpm) DHP (PS) SHP (PS) P.C.
doi:10.26240/heal.ntua.11205 fatcat:mzxs6rfzvbfsjje2mlpzyqjnym