A contribution to the sound interference
Příspěvek k interferenci zvuku

Josef Zahradníček
1933 Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky  
doi:10.21136/cpmf.1933.123902 fatcat:53sfo74jzzfqva44meppj2hi44