Effect of Bushenwenyanghuayu decoction on nerve growth factor and bradykinin/bradykinin B1 receptor in a endometriosis dysmenorrhea mouse model

Chen Jingwei, Du Huilan, Tong Ruixiao, Yang Hua, Ma Huirong
2015 Journal of Traditional Chinese Medicine  
doi:10.1016/s0254-6272(15)30026-1 fatcat:kgj4vyae5veiddwifauem6dvpu