DEFORMATION ENERGY OF THE TRANSPORT MEANS IN THE CONDITIONS OF THE TRAFFIC ACCIDENTS
ЕНЕРГІЯ ДЕФОРМАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

V. А. Ogorodnirov, Vinnytsia National Technical University, Т. F. Arkhipova, Vinnytsia National Technical University
2020 Scientific Works of Vinnytsia National Technical University  
Наукові праці ВНТУ, 2020, № 3 1 УДК 621.7.014 В. А. Огородніков, д. т. н., проф.;Т. Ф. Архіпова, к. т. н., доц. ЕНЕРГІЯ ДЕФОРМАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД Інтенсивність експлуатації транспортних засобів, а також зростання їх числа супроводжують численні дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). У більшості випадків ДТП зумовлені порушенням швидкісних режимів. У зв'язку з цим актуальними є методи, здатні оцінювати енергію деформації, витрачену під час ударів
more » ... час ударів транспортних засобів. У статті запропоновано метод оцінки енергії деформацій транспортних засобів. Методи визначення енергії деформації та руйнування елементів конструкції транспортних засобів важливо вміти застосовувати для визначення швидкості їх руху перед зіткненням. Крім того, інформація про витрачену енергію на деформацію транспортних засобів в умовах ДТП дозволяє виробникам автотранспортних засобів зменшити обсяг дорогих, малоінформативних і вкрай негнучких випробувань автомобілів. У роботі розв'язана задачу визначення енергії перед ударом на основі натурних випробувань. На прикладі автотехнічної експертизи ДТП отримано вихідні дані для визначення величин швидкостей автомобілів, а також їхньої енергії деформацій, поглиненої під час удару. Сутність моделі оцінки енергії деформацій полягає в тому, що будь-який непружний удар між транспортними засобами приводиться до еквівалентного пружного удару, за якого враховують сумарні енергетичні витрати, які складаютьсяз роботи деформації, роботи сил опору переміщенням транспортних засобів у процесі відкидання після удару й кінетичних втрат під час удару. Достовірність розробленого методу оцінки енергії деформацій автотранспортних засобів підтверджена в умовах ДТП. На основі натурних випробувань енергія деформації визначена методом енергетичного еквівалента й методом твердості. Показана задовільна збіжність результатів розрахунку енергії деформацій двома методами. Отримані результати підтверджують надійність розрахунку швидкості, визначеної двома методами, а також за допомогою відеоспостереження. Метод твердості, запропонований у якості альтернативи методу енергетичного еквівалента, дозволяє розраховувати енергію в умовах ДТП будь-яких транспортних засобів, зокрема й автомобілів, "crash-tests"-випробування для яких не проводять. Ключові слова: енергія деформацій, автотранспортні засоби, дорожньо-транспортні аварії, технологічна спадковість, метод твердості, метод енергетичного еквівалента. Вступ
doi:10.31649/2307-5376-2020-3-19-24 fatcat:lsghcb74sjfo5lrapghpy2yyre