BİR BAYAN BEAT ŞAİRİ OLMAK; DIANE DI PRIMA

Memet Metin BARLIK
2017 Journal of International Social Research  
www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BİR BAYAN BEAT ŞAİRİ OLMAK; DIANE DI PRIMA BEING A FEMALE BEAT POET; DIANE DI PRIMA Memet Metin BARLIK • Öz Özgürlük bağımlısı, gelenek karşıtı Beat yazar ve şairi Diane diPrima politic ve sosyal alanda efsanevi düzeyde aktif bir yaşam sürerek, yalnızca feminist yönüyle değil aynı zamanda edebi sanat boyutuyla da kendi kuşağını en iyi temsil eden bir kişilik ortaya koyar. Yaklaşık yirmi dile çevrilmiş kırk üç kitabı yayımlanmış olan DiPrima, samimi,
more » ... aysız ve deneysel şiiri ve insan doğasına karşı sağlam ve kendinden emin duyarlılığıyla Beat Kuşağı okurlarının dikkatini çekmeyi başarır. Geleneksel yazın ilkelerini dışlayan DiPrima, iğneleyici ve esinsel tarzıyla Beat Kuşağının feminen ve alternatif anne sesini temsil eder. Prima, kendini ve feminen şiiri açık bir şekilde ifade edebileceği bir şiir arayışındadır; bohem yaşamın feminen yönlerine, aşka, anneliğe, toplum ve özgürlüğe dikkati çeker. Parodi, yergi ve mizahla işlenmiş bir dil yeğleyerek, bay ve bayan arasındaki sessiz iletişimi ve dış dünyanın kalabalığında yalnız kalmış, kendine yabncılaşmış öz-yaşamı yansıtmaya çalışır.Bu makalede, Beat kuşağının feminen temsilcisi ve yazım üslubundaki karşıt sesiyle Diane DiPrima'nın şiiri incelenip örneklendirilecektir. Abstract The freedom-addict, nonconformist Beatnic writer and poet Diane Di Prima has led a legendary political and social activism, which set a sample life style not only at a feministic level but also at a domain of literary craft that represents best of her generation.She has forty-three published books which have been translated into as many as twenty languages. And her candid, unequivocal and experimental poetry as well as her strong and self-assured precision for human nature receives a continious attention of the readers of Beat Generation. With an iconoclastic, wry and meditative style, Di Prima represents the voice of the feminine and the maternal alternative of the Beat Generation. Her quest is for self-definition and a clear expression of feminine poetics; exploring female perspectives of bohemian life, love, motherhood, community and independence. Using parody, satire, and a humorous ironic language, she reflects on the voiceless communication between men and women and the alienated self living in the crowd of outer world. This article aims to analyze and illustrate the protest voice of Diane Di Prima and to exemplify her feminine poetics as a female Beat poet.
doi:10.17719/jisr.2017.1552 fatcat:w3iebnbxfncendc4uusszkc6ka