PINTENII DIN AŞEZAREA DE EPOCĂ ARPADIANĂ TÂRZIE DE LA PRICAZ-ÎN LUNCĂ The Spurs Found at the Late Arpadian Settlement Pricaz-În Luncă

Jud Hunedoara, Ovidiu Ghenescu
1925 unpublished
This article presents nine prick spurs and the rowel of a split-shank spur discovered at the Late Arpadian settlement Pricaz-În Luncă (Hunedoara County). The curved heel band and slanting shank, as well as the fact that the prick tip is either pyramid-shaped or in the shape of a pyramid with broadened base and tapered tip, allow only a broad dating to the twelfth-thirteenth centuries. However, the asymmetrical clamping system, consisting of a circular plate and an oval-shaped eyelet with
more » ... eyelet with vertical perforation, is characteristic of the thirteenth century. This dating is also confirmed by the association of this clamping system with the rowel in a single complex. Situaţi la limita dintre funcţional, estetic şi simbol al statutului social, pintenii reprezintă o categorie de artefacte importantă pentru cronologia relativă a aşezărilor de epocă arpadiană. Cu o evoluţie morfologică dinamică, o răspândire teritorială largă şi o frecvenţă relativ ridicată în descoperiri, aceste piese au beneficiat de încercări de seriere tipologică încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea 1. În Transilvania, pinteni de epocă arpadiană au apărut în săpăturile arheologice din primul sfert al secolului trecut 2 , însă abia în ultimul deceniu astfel de descoperiri s-au înmulţit, făcând posibilă o discuţie despre tipologia, cronologia şi răspândirea acestora în bazinul transilvănean 3. Din păcate, singura sinteză asupra pintenilor de epocă arpadiană din Transilvania a rămas încă nepublicată 4. În aceste condiţii, abordările recente ale unor astfel de piese provenite din aşezări situate în spaţiul intracarpatic *
fatcat:dblomghfvnakvcuhzmq4zrrqjy