Współczesna rola techniki w procesach wykluczenia i integracji społecznej

Wojciech Markowski
2018 Humanistyka i Przyrodoznawstwo  
Technika spełnia istotną rolę w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, jak również prowadzi do niego. Ukazanie tych dwóch aspektów jest przedmiotem niniejszego artykułu, choć nie można tu powiedzieć o wyczerpaniu wieloaspektowości zagadnienia. To zreferowanie jego istotnych elementów z punktu widzenia autora oraz próba ukazania związanych z nimi problemów.
doi:10.31648/hip.232 fatcat:24if3rouczgnznch4wjuis3yya