Influence of the Heat-stress on the Complement Activity and Hormone-level in Chickens
鶏における加熱ストレスの補体活性レベルとホルモンレベルへの影響

Ken-ichi KOMINE, Hiroaki OHTA, Shin-ichi KAMATA, Norihide KAKI-ICHI, Haruhito FUJII, Kazuo UCHIDA
1991 Nihon Chikusan Gakkaiho  
doi:10.2508/chikusan.62.972 fatcat:vqjtzxyjdvb6fdhqmailpjf3x4