Diffusion Approximation to Neutron Transport Equation with First Kind of Chebyshev Polynomials

Ökkeş EGE, Hakan ÖZTÜRK, Ahmet BÜLBÜL
2015 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi  
Abstract: The first kind of Chebyshev polynomials are used for the series expansion of the neutron angular flux in neutron transport theory. The first order approximation known as the diffusion approximation is applied to one-dimensional neutron transport equation to determine the diffusion coefficients of one-speed neutrons for selected values of the scattering parameters. Key words: First kind of Chebyshev polynomials, neutron transport equation, diffusion approximation Birinci Tip Chebyshev
more » ... olinomları ile Nötron Transport Denklemine Difüzyon Yaklaşımı Özet: Nötron transport teorisinde açısal akının seri açılımı için I. Tip Chebyshev polinomları kullanıldı. Tek hızlı nötronların difüzyon katsayılarını belirlemek için difüzyon yaklaşımı olarak bilinen ilk mertebe yaklaşımı saçılma parametrelerinin seçilen değerleri için tek boyutlu nötron transport denklemine uygulanmıştır. Anahtar kelimeler: I. tip Chebyshev polinomları, nötron transport denklemi, difüzyon Yaklaşımı
doaj:a9f5efdff8dd4d09abf46a8e5c8cab3c fatcat:4525gxrws5c73jtf7qwzpyjqgm