Masinės suvenyrinių ženklelių gamybos fenomenas Sovietų Lietuvoje

Rasa Dargužaitė
2021 Acta Academiae Artium Vilnensis  
Straipsnyje aptariami Lietuvoje sovietiniu laikotarpiu, 1945– 1990 m., masiškai gaminti ženkleliai, jų plitimo priežastys, funkcija ir dizai­ no ypatumai. Publikacijos tikslas – atskleisti kol kas menkai tyrinėtą feno­ meną, aptarti ženklelių propagandinį vaidmenį ir su juo susijusias menines savybes. Keliamas klausimas, kaip atsirado ženklelio formos suvenyrai ir kas darė įtaką jų masinei gamybai. Nagrinėjant pagrindinį tyrimo objektą, trumpai apžvelgiami lituanistiniai ženklai ir ženkleliai,
more » ... litę Lietuvoje iki sovietmečio. Paliečiamas suvenyro, kuriam sovietiniu laikotarpiu buvo ski­ riama ypač daug dėmesio, klausimas.
doi:10.37522/aaav.103.2021.80 fatcat:hayobdqw7verzgp3cu5izgsi2a