MJERENJE I EVALUACIJA POSLOVNIH PERFORMANSI U NEPROFITNOM SEKTORU

Teodor Petrović, Lazar Radovanović
2017 ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO  
Uvažavajući heterogenost, brojnost, raznovrsnost pojavnih oblika, arenu djelovanja, zahtjeve stejkholdera, mjerenje i evaluacija poslovnih performansi neprofitnih organizacija (NPO) je postala vruća tema savremenih ekonomija i menadžmenta. NPO nedostaju elegancije finansijskih mjerila i one imaju značajne poteškoće da razviju druge (nefinansijske, kvalitativne) indikatore uspješnosti. Neusaglašenost jedinstvenih kriterijuma za mjerenje performansi doprinosi da NPO (članske, obrazovne, javne)
more » ... brazovne, javne) koriste različita i dosta neujednačena mjerila, što otežava komparaciju poslovnih performansi u okviru neprofitnog sektora. Neophodno je da NPO koriste višedimenzionalni sistem mjerila, da modifikuju, ocjenjuju, drugačije tumače i interpretiraju neprofitni uspjeh u odnosu na tradicionalna mjerila profitnih entiteta. Problem mjerenja i evaluacije niје jasno i precizno determinisan za neprofitni sektor (NPS) i malo je istraživanja iz ove oblasti, a ovaj rad treba da doprinese smanjenju nastalog gepa ukazujući kako, zašto i koja su iskustva mjerenja performansi u NPO. U radu je primijenjen kvantitativni i kvalitativni pristup istraživanju. Cilj rada je da naznači moguće korake u ovom nedovoljno istraženom području i ponudi, bar rudimentarnu, osnovu za buduću bosanskohercegovačku zakonodavnu legislativu mjerenja neprofitnog uspjeha. Zaključeno je da su poteškoće, nedoumice i nedorečenosti mjerenja poslovnih performansi neprofitnih entiteta i dalje prisutne pa su neophodna sveobuhvatnija istraživanja u ovom sektoru.
doi:10.7251/zrefb1610031p fatcat:sc3bg7tjlzaarfc5tvypmfjo2a