ASSESMENT OF AlTiB AND AlTiC GRAIN REFINERS PERFORMANCE USING THE ALCOA TEST

M Buţu, C Urban, Carmen Stănică, Marilena Cuhutencu
2007 Bull., Series B   unpublished
Lucrarea prezintă cercetările experimentale efectuate pentru determinarea fenomenelor care au loc la finisarea granulaţiei aliajelor AlMgSi şi AlSi cu prealiaje finisoare AlTi5B1 şi AlTi3C0,15. Rezultatele experimentale confirmă rolul nucleanţilor TiB 2 şi TiC (paradigma nucleantului) precum şi rolul elementului dizolvat Ti (paradigma elementului dizolvat). Pentru determinarea eficienţei finisorilor de granulaţie aliajele au fost supuse testului ALCOA şi analizei microscopice şi macroscopice
more » ... titative. The paper presents the investigations that has been conducted in order to evaluate the phenomena, which take place at grain refining of AlMgSi and AlSi alloys with Al-5%Ti-1%B and Al-3%Ti-0.15%C master alloys. The experimental results confirm both nucleant (the key role of TiB 2 and TiC particles (nucleant paradigm) and the role of solute elements Ti (solute paradigms) during the grain refining process. ALCOA grain refining test and quantitative metallography were used in order to evaluate the effectiveness of the grain refiners used in experiments.
fatcat:wz3xp35ah5go5cch5p4yzonl4a