Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii (1839-1876)

SEYİTDANLIOĞLU Mehmet
2009 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi  
Öz Tanzimat Dönemi'nde sanayi alanında bir devrim sayılmasa bile önemli sayılabilecek atılımlar yapıldığı bir bilinmektedir. Tanzimatçılar Avrupa'da Endüstri Devrimi'nin ortaya çıkardığı olağanüstü gelişmenin kendilerinde uyandırdığı düşüncelerle, Osmanlı İmparatorluğu'nda sanayinin gelişmesi için büyük çabalar harcamışlardır. XIX. Yüzyılın ortalarına kadar gelen devrede Tanzimatçıların özellikle İstanbul'da büyük sanayi yatırımlarına giriştiği görülmektedir. Ancak harcanan bütün çabalar,
more » ... ütün çabalar, kurulan üretim tesisleri, özellikle planlama, kalifiye eleman, maliyet, pazarlama, ulaşım gibi problemlerin çözülmemiş olması sonucun da uzun ömürlü ve kalıcı olamamıştır. Abstract It is known that significant developments were taken place in Ottoman industry during the Tanzimat Era.Tanzimat supporters made efforts for the development of industry in the Ottoman Empire, as an echo of the remarkable developments led by Industrial Revolution in Europe and made major investments in the first half of the 19th century particularly in İstanbul. Despite all the efforts and production facilities as problems with planing, qualified personnel, cost, marketing and transportation remained unsolved, did not prove to be longlived.
doi:10.1501/tarar_0000000440 fatcat:mmihdrt5wjdabk2otw7lnaaoci