Diagnosis of Varicella-Zoster Virus (VZV) Infection by using FITC-labeled Monoclonal Antibodies
蛍光標識モノクローナル抗体による水痘・帯状疱疹ウイルス感染症の診断

Michihito NIIMURA, Tsuyoshi KURATA, Hiroshi SAKAOKA, Rinji KAWANA, Takashi KAWANA, Akira HIDANO, Kunihiko TAMAKI, Mariko HONDA, Ryo HONDO, Tetsutaro SATA, Ryoichi MURAKI, Yoshizo ASANO (+10 others)
1990 Kansenshogaku zasshi  
doi:10.11150/kansenshogakuzasshi1970.64.195 pmid:2159967 fatcat:xb6yvf2hnbgl7ices66e5npuhi