"(…) doświadczenie jest owocem pracy, przeżycie jest fantasmagorią przeżycia". Przed czym poetykę ratuje doświadczenie?

W Benjamin, Pasaże, Tiedemann, Kania, Bauman
2005 unpublished
Kantowską antropologię filozoficzną fundują cztery pytania: co mogę wiedzieć?, co powinienem czynić?, czego mogę się spodziewać? i kim jest człowiek? Pierwsze-epistemologiczne-pyta o podmiot, warunki i granice poznania, drugie-etyczne-zaprasza do refleksji dotyczącej zadań i powinności człowieka, trzecie-teleologiczne-każe myśleć o celu i kresie życia, ale pozwala też podjąć namysł nad tym, co wykracza poza skończoność i przygodność bytu, zastanawiać się nad tym, na co możemy mieć nadzieję.
more » ... mieć nadzieję. Ostatnie-ontologiczne-stawia kwestię istoty i rozumienia bytu, jakim jest człowiek oraz wszelkie sprawy pochodne-kształtowanie się podmiotowości, spo-sobów jej istnienia w świecie. Nie czas i miejsce tu na przywoływanie odpowiedzi, które na tak postawione pytania udzielił filozof z Królewca. Powrót do nich na łamach pierwszego numeru czasopisma, którego tematem przewodnim jest "poetyka po poetyce", mógłby wywołać niepokój uczestników i świadków kolejnych zwrotów w humanistyce, które ostatecznie osądziły i wydały wyrok na dorobek niemieckiego idealizmu, mającego w Kancie swego ojca założyciela. Przywołuję je, ponieważ-jako pytania-nie straciły nic ze swej mocy, nadal pozostają aktualne i w różnych okolicznościach spędzają sen z powiek humanistom, zasadne wydaje się także przeniesienie ich na grunt poetologii. Nade wszystko zaś chciałabym uczynić z nich heurystykę mojego wywodu, wskazując, iż każda teoria-słaba czy mocna, chcąc nie chcąc, musi się z nimi przynajmniej ze-tknąć. Heurystykę rozumiem tu po prostu jako oś kompozycyjną, ramę modalną wywodu. Skorzy-stać też jednak trzeba z jej najpowszechniejszej definicji jako wiedzy, której cel stanowi poszuki-wanie i badanie optymalnych metod oraz reguł odnajdywania odpowiedzi na stawiane zapytania lub problemy. W moim tekście chciałabym się przyjrzeć wstępnie metodom i regułom stawiania problemów i odnajdywania odpowiedzi w wybranych tekstach polskich literaturoznawców, którzy podejmują post-poetologiczną refleksję i odpowiedzieć na zawarte w tytule artykułu pytanie.
fatcat:xah42qr7rfertjwqaovvejudry