Реконструкція Палеокліматичних Умов Життя Давнього Населення На Стоянці Біля С. Кам'Янка Харківської Області / Reconstruction Of Paleoclimatic Life Conditions Of Ancient Population At The Site Near Kamyanka Village In The Kharkiv Region

Snizhko Iryna
2017 Vita Antiqua  
Важливою складовою комплексного дослідження пізньопалеолітичних пам'яток є реконструкція при- родного середовища існування давнього населення. З цією метою давно і успішно використовується метод палінологічного аналізу, який дає можливість скласти місцеву стратиграфічну схему відкладів та реконструю- вати рослинність і клімат археологічного об'єкту. Пізньопалеолітична стоянка біля с. Кам'янка Ізюмського району Харківської області досліджується з 2005 року. Розкопана площа становить 146 м2,
more » ... ція крем'яних артефактів налічує понад 7,5 тис. предметів. Культурний шар розтягнутий по вертикалі, визначається за рівнем розповсюдження знахідок, не має специ- фічного забарвлення. Окрім крем'яних артефактів включає дрібні фрагменти вохри, вугілля та кісток тварин. Планіграфічна структура демонструє скупчення, що відповідають робочим місцям з обробки кременю. Набір знарядь характерний для стоянок-майстерень, розташованих поблизу виходів крем'яної сировини. Методом мікростратиграфії встановлено, що рівень залягання культурних решток пов'язаний з жовтувато-палевим ле- совидним суглинком, що відноситься до верхньопричорноморського підгоризонту. Для проведення палінологічних досліджень було взято 8 зразків, з яких два походять із культурного шару. Склад спорово-пилкових спектрів цих зразків свідчить, що під час функціонування пам'ятки досліджувана те- риторія знаходилася у межах степової зони із субперигляціальним кліматом, який був значно холоднішим та сухішим за сучасний. Рослинний покрив був розрідженим, біднішим і більш одноманітним за складом. Стоянка давньої людини розташована в річковій долині в безпосередньому оточенні деревної та різнотравно-злакової трав'янистої рослинності. An important part of complex research of late Paleolithic sites is environment reconstruction of ancient population. For this purpose a method of pollen analysis has been successfully and long while used. It allows creating a local stratigraphical scheme of sediments and reconstructing flora and climate of archaeological [...]
doi:10.5281/zenodo.1243621 fatcat:7kmmmdrit5aehmjivj6b4bnvrm