YEREL BASINDA SURİYELİ SIĞINMACILARIN HABER VE OKUR YORUMLARINDAKİ TEMSİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ

Neslihan Yolçu
2019 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ  
ÖZET İdeolojik bir aygıt olarak medya, temsiller aracılığıyla belirli anlamların üretildiği başlıca alanlardan biridir. 'Yabancı' ve 'öteki' olarak Suriyeli sığınmacıların haber ve köşe yazılarındaki temsillerinin, okuyucular üzerinde belirleyici olduğu genel kabul görse de; kamuoyunun düşüncelerinin oluşmasında ve öteki temsilinin biçimlenmesinde medya temsili tek belirleyici değildir. Çalışmanın hipotezi, Suriyeli sığınmacıların Kocaeli yerel medyasında yer alan haber ve köşe yazılarındaki
more » ... sili ile okur yorumlarındaki öteki kurgusunun benzerlikler içerse de büyük ölçüde karşıt olduğudur. Çalışmada, Suriyeli sığınmacıların haber ve köşe yazıları ile okur yorumu temsillerindeki başlıca bakış açılarının ortaya çıkartılması; temsildeki farklılık ve benzerliklerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Kocaeli'de en yüksek tiraja sahip ilk beş gazete içerisinden seçilen Özgür Kocaeli, Kocaeli Demokrat ve Kocaeli gazetelerinde, 2018 yılı boyunca çıkan Suriyeli sığınmacılara ilişkin haber ve köşe yazıları ile bunlara yapılan okur yorumları, niceliksel ve niteliksel içerik analiziyle incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; gazetelerin neredeyse aynı olayları haberleştirdikleri, benzer temsil biçimleri ve söylem unsurları ürettikleri görülmüştür. Suriyeli sığınmacıların, haberlerde çoğunlukla yoksullukları ve mağduriyetleriyle olumlu veya tarafsız şekilde ele alındığı tespit edilmiştir. Haberlerdeki olumlu ve tarafsız temsillerin aksine okur yorumlarındaki ötekileştirici ve ayrımcı söylemlerle, stereotipik sığınmacı temsillerin yeniden üretildiği bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmada, Suriyeli sığınmacıların haber ve köşe yazılarındaki ABSTRACT As an ideological medium, press is a major field that creates meanings through representations. Although it is an admitted fact that the representation of Syrian refugees as 'foreign' and 'marginal' is a determinant factor that affects readers' opinions, press is not the only determinant that shapes the public opinion and the trends to represent certain groups as marginal. The hypothesis of this study is that the representation of Syrian refugees on news and columns published by the local press in Kocaeli and the concept of 'marginal' in readers' comments are highly contradictory, despite the similarities they bear. This study aims to reveal major perspectives seen in the representation of Syrian refugees on news and column and readers' comments and to identify differences and similarities between these representations. Özgür Kocaeli, Kocaeli Demokrat, and Kocaeli Daily newspapers were chosen among the top 5 local newspapers in Kocaeli Province with highest circulation rates and the news, columns, and readers' comments published throughout 2018 were analyzed through quantitative and qualitative content analysis methods. According to the findings, it was identified that the newspapers published almost identical news and produced similar representations and discoursal elements. It was also seen that Syrian refugees were usually considered in a positive or neutral way by raising certain topics, such as poverty and suffering. Despite these positive and neutral representations on news, it was found out that readers' comments produced the stereotyped refugee representation again through an otherizing Selçuk İletişim, 2019, 12 (2): 846-878 838 and discriminative discourse. This study verifies the hypothesis that the representation of Syrian refugees on news and columns is not a direct determinant on readers' comments.
doi:10.18094/josc.596316 fatcat:awas5wf4yzanjkp4625cnuqsty