IMPACT OF MAP DATA QUALITY ON THE USABILITY OF ICT LOGISTICS INFORMATION SYSTEMS
WPŁYW JAKOŚCI DANYCH MAPOWYCH NA UŻYTECZNOŚĆ TELEINFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI LOGISTYCZNEJ

Ewa KALBARCZYK-GUZEK
2019 Systemy Logistyczne Wojsk  
W artykule omówiono zagrożenia jakie niesie za sobą nieprawidłowa jakość danych mapowych w organizacjach zajmujących się logistyką w kontekście procesów jakie obsługują. Zwrócono uwagę na problematykę błędnych danych adresowych, zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym. Wyszczególniono problemy, z jakimi borykają się firmy logistyczne posiadające bazy z błędnie zgeokodowanymi kontrahentami. Opisano dostępne na rynku metody czyszczenia danych oferowane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa rynkowe.
doi:10.37055/slw/129221 fatcat:aiqu7xt7vzec3g5selxmnkq3vy