ÂKİF'İN ESERLERİNDE ÇOCUK, ÇOCUKLUK VE ESERLERİNİN ÇOCUK EDEBİYATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Zeki Gürel
2016 AKRA KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ  
Özet: Mehmed Âkif şiirlerini Safahat adlı kitapta toplamıştır. Safahat'a girmeyen şiirleri de vardır. Mehmet Âkif'in çocuklara karşı özel bir ilgisi vardır. Eserlerinde çocuk konusuna özel olarak yer vermiştir. Âkif'in eserlerinin çocuk eğitimi ve çocuk edebiyatı açısından da değerlendirilmesi gerekmektedir. İnsanlığı anlamanın yolu da insanlığa hizmet etmenin yolu da çocukları tanımaktan ve onları yetiştirmekten geçer. Âkif eserleriyle çocukları tanıdığını ispat etmektedir. O, ideal bir
more » ... yetiştirmek çabasındadır. Bu amaçla da çocukların anne-babalarına, öğretmenlere, topluma ve çocuklara hitap eden eserler kaleme almıştır. CHILD AND CHILDHOOD IN AKİF'S POETRY AND EVALUATİNG HİS POEM BY THE BASE: CHİLDREN LİTERATURE Summary: Mehmed Akif has collected his poems in the book which he named as Safahat. But he also has poems which don't take place in this book. The theme "child" has very special place in his poetry. That's why we think that his poetry should be evaluated by the point of children literature and pedagogy. The way of understanding human being and serving to human being passes from recognizing and educating children. Akif proves that he knows children well by his poems. He strives to educate ideal young generations and it becomes to one of his aims. That's why he wrote out poems that address to parents, teachers, society and children. GİRİŞ Konunun sağlıklı bir şekilde ortaya konabilmesi için öncelikle "ÇO-CUK" ve "ÇOCUK EDEBİYATI" kavramlarına açıklık kazandırmamız gerekmektedir. Allah'ın aileye bir tebessümü olan çocuk, millete/ ümmete/ insanlığa çağı yakalamak ve huzur bulmak için verilmiş bir fırsattır. Çocuk odaklı çalışmalar bu süreci: 0-3 yaş grubu, ____________________________
doi:10.31126/akrajournal.328506 fatcat:txrs5l4kofehrb7373u2yrfbiu