Is migraine a risk factor for glaucoma?
Czy migrena jest czynnikiem ryzyka jaskry?

Marta Misiuk-Hojło, Alicja Burek
2017 OphthaTherapy Therapies in Ophthalmology  
Czy migrena jest czynnikiem ryzyka jaskry? N a j w a ż N i e j s z e Celem pracy jest wyjaśnienie wspólnego patomechanizmu dla jaskry normalnego ciśnienia i migreny oraz przedstawienie wyników badań, w których wykazano, że migrena jest czynnikiem ryzyka jaskry normalnego ciśnienia. H i g H l i g H t s The aim of this work is explanation of common pathophysiology in normal tension glaucoma and migraine and presentation of researches, which demonstrate that migraine is a risk factor for glaucoma.
doi:10.24292/01.ot.291217.01 fatcat:6bunh6pyerdkrjddbj6yjbxhna