En motsättning mellan två principer om likabehandling? Om rätten att välja personlig assistent

Catharina Calleman
2016 Socialvetenskaplig tidskrift  
De funktionshindrades rätt till självbestämmande när de väljer personlig assistent kan riskera att komma i konflikt med assistenternas rätt att inte bli diskriminerade. Problematiken kan tänkas få ökande betydelse med ett ökat anlitande av personliga assistenter och särskilt med en ökad internationalisering av marknaden för vård och omsorg.
doi:10.3384/svt.2008.15.3-4.2568 fatcat:dhhhbb7uhra3nkcwjdyrw643ki