Opravdu chceme trvale udržitelný rozvoj?

Jiří Nečas
2008 Envigogika  
Abstrakt: Pojem "trvale udržitelný rozvoj" přešel do obecného povědomí po světovém summitu v Riu de Janeiro (1992). Dnes se o něm (popř. stručněji o "udržitelném rozvoji", srov. kap. 2) poměrně často hovořívá, mnohdy aniž by se uvažovalo o jeho skutečném obsahu. Klíčová slova: Vývoj, hospodářský růst, entropie, volná energie, zásada předběžné opatrnosti, udržitelnost, udržitelný rozvoj, hodnoty Abstract: The term sustainable development is often used without respect to what it really means.
more » ... t really means. Sustainability is a necessary condition for human life in the future. It demands changes in economic systems, in our thinking and conduct. The workings and demands of the economy must be in accordance with physical conditions and laws. The world with its resources and sinks (for waste absorption) is finite, the endless material growth is impossible. Our contemporary praxis is not sustainable. The importance of ethics for obtaining the desirable motion of human behavior is obvious.
doi:10.14712/18023061.27 fatcat:cfxisazkbfdndcl6ivormlrkpy