The issue of increasing the efficiency of mining on sloping layers

Ya 10.33271/crpnmu/61.066
2020 Collection of Research Papers of the National Mining University  
THE ISSUE OF INCREASING THE EFFICIENCY OF MINING ON SLOPING LAYERS Мета. На основі проведеного аналізу встановлено залежності, що враховують напруженість гірського масиву з метою встановлення раціональних параметрів секцій механізованого кріплення при роботі двох спарених лав. Методика дослідження полягає в аналізі, систематизації наявного досвіду концентрації очисних робіт на шахтах, що розробляють вугілля із пластів потужністю до 1,5 м; залежно від гірничо-геологічних та гірничо-технічних
more » ... відпрацювання вугільного пласта проводиться створення імітаційної моделі високонапруженого гірського масиву з використанням пакету прикладних програм «SolidWorks 2019». На основі отриманих приведених напружень сформовано геомеханічну модель напруженості гірського масиву для реальних умов спарених лав по пласту n7 н однієї із шахт ДП «Львіввугілля». Дані результати дають можливість встановити основні принципи управляння гірським тиском та навантаження на кріплення механізованих комплексів, що у свою чергу дозволяє ефективно відпрацьовувати запаси вугілля на відповідному техніко-технологічному та економічному рівнях. Результати дослідження. Розглянуто сучасний стан та можливості концентрації очисних робіт на шахтах України; методи, системні інформаційні продукти та підходи щодо встановлення напружень у гірському масиві. Розроблено модель поводження гірського масиву при відпрацюванні ділянки шахтного поля спареними очисними вибоями. Встановлено основні деформаційні характеристики поводження гірського масиву залежно від гірничо-геологічних умов залягання та гірничотехнічних параметрів процесу видобування вугілля. Запропоновано напрямки удосконалення техніко-технологічного забезпечення та особливості виконання кріплення в очисних вибоях. Наукова новизна. Відображено системні зв'язки між окремими джерелами напруженості для вибору доцільних способів управління гірським тиском при відпрацюванні вугілля із пластів до 1,5 м спареними очисними вибоями у конкретних гірничо-геологічних умовах шахти ДП «Львіввугілля». Практичне значення. За допомогою пакету прикладних інформаційних програм «SolidWorks 2019» створено імітаційну модель ділянки шахтного поля з двома спареними лавами, проведено оцінку напружено-деформованого стану гірського масиву, що дало змогу запропонувати раціональні параметри ведення гірничих робіт і ефективно управляти гірським тиском для гірничо-геологічних умов ділянки однієї із шахт Львівсько-Волинського вугільного басейну. Ключові слова: вугільний пласт, спарена лава, методи обробки даних, пакет інформаційних прикладних програм, імітаційна модель, оцінка напружено-деформованого стану гірського масиву. Practical implications. With the help of the package of applied information programs "SolidWorks 2019" a simulation model of the minefield with two paired wallfaces was created, the stress-strain state of the rock mass was assessed, which allowed to offer rational parameters of mining operations and effectively manage rock pressure for mining and geological conditions on the mines of the Lviv-Volyn coal deposit.
doi:10.33271/crpnmu/61.066 fatcat:wjx2yqkd5vfsngpvipzr6gzjue