CALITATEA EDUCAŢIEI CETRATĂ PE PRODUS, DI PERSPECTIVA PROGRAMELOR PISA, TIMSS ŞI PIRLS APPROACHIG THE QUALITY OF PRODUCT-CETRED EDUCATIO I THE VIEW OF PROGRAMMES LIKE PISA, TIMSS, AD PIRLS

Alexandru Blaga
unpublished
The assessment of quality in product-centred education is a simplified one which can replace the complex assessment. Making use of the expertise of programmes like PISA, TIMSS, and PIRLS, we can provide the assessment of quality with valid and reliable tools to obtain comparable and credible results. A).Programele PISA, TIMSS, PIRLS. Prezentare generală. Programul PISA (Programme for Internaţional Student Assessment) [1], este un program iniţiat de Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare
more » ... Dezvoltare Economică (OCDE) şi se adresează elevilor de 15 ani. Are ca obiective determinarea măsurii în care, la sfârşitul perioadei de învăţământ obligatoriu, elevii sunt pregătiţi să facă faţă provocărilor societăţii moderne. Instrumentele de evaluare folosite, sunt proiectate şi implementate, având în vedere nevoia de a produce mecanisme de colectare a informaţiei,de calitate, eşantionări reprezentative şi prelucrări de date, de nivel superior. În plus, programul PISA, beneficiază de expertiză de mare anvergură culturală şi lingvistică prin participarea reprezentanţilor beneficiarilor, ţări înscrise în program, la elaborarea metodologie şi instrumentelor de evaluare. Datele furnizate de program, sunt analizate punctual, pe domenii şi sunt corelate cu alte informaţii despre mediul şcolar (resurse, structură, implicarea părinţilor etc.) şi socio-cultural (date demografice, percepţii despre şcoală şi activitatea profesorului, limba vorbită acasă, resurse materiale ale familiei etc.). Indicatorii furnizaţi de programul PISA se înscriu pe trei paliere importante: a) indicatori de bază, care se referă la nivelul cunoştinţelor şi competenţelor elevilor din perspective pregătirii acestora pentru viaţă; b) indicatori contextuali, care dovedesc legătura dintre nivelul competenţelor şi variabile de natură demografică, socială, economică şi educaţională; c) indicatori de serie temporală care se generează prin acţiunile ciclice ale programului, (din trei în trei ani) şi care indică evoluţia sistemelor naţionale de învăţământ prin prisma rezultatelor obţinute de elevi. Programul TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) [2], se adresează unor eşantioane situate pe trei nivele: primar mijlociu, secundar inferior şi din anul final al învăţământului secundar. Un juriu internaţional format din specialişti în curriculum, stabileşte, pe baza studiului curriculumului din fiecare ţară participantă, cadrul în care se dezvoltă testarea. În principal, cadrul dezvoltat are o dimensiune ce ţine de conţinut (ştiinţele vieţii, ştiinţele pământului, chimie, fizică, mediu) şi o dimensiune ce ţine de performanţele aşteptate (înţelegerea informaţiilor simple,
fatcat:6h7sn5h4qfddvckj2qavlhg5mi