1951 Yılında Yazılmış Bir Mevlid: Ali Bakî'nin Yeni Tulû'ât-ı Mevlûdü'n-Nebî'si

SEDAT KARDAŞ
2018 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Sözlük anlamıyla "doğum, doğum yeri ve doğum vakti" anlamlarına gelen mevlid, terim olarak, İslam peygamberinin doğumunu, doğduğu zaman ve yeri, hayatını, mucizelerini, gazalarını, ahlakını, vefatını vb. yönlerini konu alan eserlere verilen addır. Mevlid türünün en tanınmış ürünü, Süleyman Çelebi tarafından yazılan Vesîletü'n-Necât'tır. Zamanla diğer şairler de bu eseri örnek alıp aynı türde eserler kaleme almıştır. Böylece günümüze kadar süren bir mevlid yazma geleneği meydana gelmiştir.
more » ... türünde yazıldığı bilinen son eser, Ali Bakî (Gül) tarafından 1951 yılında Arap harfleri ve talik yazı stiliyle kaleme alınan Yeni Tulû'ât-ı Mevlûdü'n-Nebî'dir. Bu çalışmada, Ali Bakî'nin biyografisine dair bilgiler verildikten sonra şairin mevlidi tanıtılmış ve eldeki tek nüshadan hareketle transkripsiyonlu metni verilmiştir.
doi:10.18506/anemon.375323 fatcat:kmqyizdafzcczkt5ahke6taaca