Οντολογία και πολιτική στο ύστερο έργο του Γκέοργκ Λούκατς:

Κωνσταντίνος Στέργιου Γούσης
2011
Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται το θεωρητικό έργο του Γκέοργκ Λούκατς την τελευταία δεκαπενταετία της ζωής του και κυρίως η απόπειρα συγγραφής μιας οντολογίας του κοινωνικού Είναι, όπως αποτυπώνεται στο ομώνυμο έργο του. Επιχειρούμε να δείξουμε ότι η στροφή στην οντολογία «δένεται» με την απόπειρά του να διαμορφώσει μια νέα σχέση φιλοσοφίας - πολιτικής και μια διαλεκτική δεοντολογία κανονιστική ως προς την επαναστατική δράση, που καταλήγει στα τέλη της δεκαετίας του '60 στο
more » ... της σοσιαλιστικής δημοκρατίας ως γνήσιας εναλλακτικής για την επίλυση των αντιφάσεων του «υπαρκτού σοσιαλισμού». Προσπαθώντας να αποσαφηνίσουμε έννοιες και όρους, αλλά και να προσδιορίσουμε την ιστορικότητα και τις προϋποθέσεις της σκέψης του «ξαναδιαβάζουμε» το Λούκατς όχι μόνον ως φιλόσοφο του «δυτικού μαρξισμού», αλλά και σε συσχέτιση με έργα μαρξιστών που εμφανίστηκαν σε ένταση ή και ρήξη με τις κυρίαρχες παραδόσεις της ΕΣΣΔ συγκροτώντας αυτό που στην εργασία αποκαλούμε «δημιουργικό σοβιετικό μαρξισμό» (πχ. Ιλιένκοφ, Βαζιούλιν κ.α.). Πέρα από τις επιτεύξεις αναδεικνύουμε και όρια - περιορισμούς της σκέψης του, όπως την τοποθέτηση γύρω από την παράταση της αξιακής σχέσης στον κομμουνισμό που καταλήγει να προσδίδει οντολογική ισχύ στο νόμο της αξίας. Η εργασία μας ολοκληρώνεται με το ανοικτό ερώτημα της επικαιρότητας και της θέσης του Ούγγρου φιλοσόφου στην κριτική θεωρία του 21ου αιώνα και τη σκιαγράφηση δρόμων περαιτέρω έρευνας σε πεδία που κυμαίνονται από την πολιτική φιλοσοφία και τη συζήτηση περί τάξεων μέχρι την ηθική φιλοσοφία ή ακόμη και την ελληνική συγκυρία της κρίσης.
doi:10.26262/heal.auth.ir.127980 fatcat:bm2ts2sgg5dsfcvlglsx6eh5ny